Isten egyetlen és utolsó szava a Szeretet

2013. március 31. 11:18

Ferenc pápa
Magyar Kurír
A Szent Halotti Lepel révén eljut hozzánk Isten egyetlen és utolsó Szava: a Szeretet emberré lett, megtestesült történelmünkben.

Azért van ez, mert a torinói halotti leplen látható Ember arra hív bennünket, hogy a Názáreti Jézust szemléljük. Ez a kép, amely nyomot hagyott a lenvásznon, a szívünkhöz szól, és arra késztet, hogy felmenjünk a Kálvária hegyére, hogy szemléljük a kereszt fáját, hogy elmerüljünk a szeretet ékesszóló csöndjében.

Hagyjuk tehát, hogy eljusson hozzánk ez a tekintet, amely nem szemünket, hanem szívünket keresi. Hallgassuk azt, amit mondani akar a csöndben, amely túlmutat magán a halálon. A Szent Halotti Lepel révén eljut hozzánk Isten egyetlen és utolsó Szava: a Szeretet emberré lett, megtestesült történelmünkben; Isten irgalmas Szeretete, amely magára vette a világ összes rosszát, hogy megszabadítson a gonosz uralmától. Ez az eltorzított Arc hasonlít annyi férfi és nő arcához, akiken sebet ejtett a méltóságukat nem tisztelő élet, a háborúk és az erőszak, amelyek a leggyengébbeket sújtják.

A Lepel Arca azonban mégis nagy békét áraszt; ez a megkínzott Test a legmagasabb fenséget fejezi ki. Olyan, mintha egy visszafogott, de nagyhatású energiát sugározna magából, és mintha azt mondaná: bízzál, ne veszítsd el a reményt; Isten szeretetének ereje, a Feltámadt Krisztus ereje mindent legyőz.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 19 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A legmodernebb háromdimenziós technológiák segítségével sikerült elkészíteni Jézus "valódi" arcának rekonstrukcióját

http://www.youtube.com/watch?v..

-Jézus igazi arca (History Channel)-

Érdekesség, hogy a bizonyítékok közül az egyik legjelentősebb éppen egy magyar kódex! (0:53-nál)

Lehet a torinói lepel vászna középkori,és a rajta lévő kép az eredeti: ha teszem azt például Munkácsy Ecce homokára rátennénk egy fölmelegített nylon vásznat, ráragadna a valódi kép a huszonegyedik századi alapra.

Lehet a torinói lepel vászna középkori,és a rajta lévő kép az eredeti: ha teszem azt például Munkácsy Ecce homokára rátennénk egy fölmelegített nylon vásznat, ráragadna a valódi kép a huszonegyedik századi alapra.

A rosszindulatú, gyűlölködő, másokat megvető, gőgös, ítélkező, lekezelő, öntelt emberekkel sem. Te ilyen vagy! A katolikusokkal szembeni hozzászólásaidból ez árad, ezért nem szólok hozzád, most kivételt tettem mert aki még a Húsvét szent ünnepén sem képes másra mint keresztény felebarátait hülyézni, megszólni, kritizálni, miközben önmagát Krisztus követőjének tartja az egy nagyon nagyon szánalmas figura.

'Jézus valódi arca a Bibliából olvasható ki.'

Jézus valódi arca szeretet, irgalom, megbocsátás, az Ő VALÓDI követőinek is ilyen arca van!

"Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat."

Reményik

Válaszok:
Agnieszka | 2013. április 1. 14:49

Már a Bírák Könyvében olvasható:"..az Izrael fiai a Kananeusok, Khitteusok,Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok között laktak,És azok leányait vették maguknak feleségül/Bírák könyve 3,5.-6./ - europid vonások már ekkor megjelenhettek a zsidó populációban.Sámson nem nyírta haját,és az Istennek szentelt nazireusok se nyíratkoztak, Jézus viselhetett hosszú hajat. A temetés a körülmények miatt gyorsan történt, nem egészen a szokásoknak megfelelően -Arimateai József vásárolt illatszereket, de a test megkenése mégis elmaradt.Pál apostol személyesen nem ismerte Jézust, a Jézus-ábrázolások lehetnek hitelesek, és a torinói lepel arca lehet valódi,még ha a vászon későbbi,akkor is-a kép és a vászon származhatott két különbözó korból.

Válaszok:
ottapont | 2013. március 31. 23:18
Csomorkany | 2013. április 1. 9:48

A nazírok sem vágtak hajat.

nazír (héb. 'elkülönített, fölszentelt'): Istennek szentelt ember az Ószövetségben. - Eredetileg Isten választottja, akinek küldetése teljesítése érdekében bizonyos dolgoktól, pl. bortól (Bír 13,14; Ám 2,11), hajvágástól (1Sám 1,11) tartózkodnia kellett. Sámsont (Bír 13,5.7.14) roppant testi erő jellemezte (16,17.19.28), és a Lélektől indíttatva népe szabadítójaként volt ~ (vö. 15,3). - Később a nazireátus törv-ekkel szabályozott (Szám 6,1-21), intézményes formát öltött; a ~ fogadalmat tett, mely rendszerint csak egy időre kötelezte (vö. 1Mak 3,49; ApCsel 18,18; 21,23 és talán Siral 4,7); a Misna 30 napban határozta meg a szokásos fogadalmi időt. A Szám 6,3-12 szerint a ~nak tartózkodnia kellett a szőlő élvezetétől, halott érintésétől (nehogy tisztátalanná váljon; ha véletlenül mégis halotthoz ért, fogadalmát meg kellett újítania). Amikor a fogadalmi idő lejárt, különféle áldozatokat kellett bemutatnia, és levágott haját el kellett égetnie; az áldozatok költségeit más is átvállalhatta (ApCsel 21,23-26). A ~ bárhol letehette a fogadalmat (18,18), de az áldozat miatt csak Jeruzsálemben, a Tp-ban kaphatott fölmentést. Nők is tehettek ~-fogadalmat (Szám 6,2; ZsidHáb 2,313). **

Strack-Billerbeck II:747. - BL:1314

Ez jogos. Én meg azt tenném hozzá, hogy a fedett fejjel való imádság nem bibliai előírás a zsidóságban, hanem a későbbi Talmud-ból származik, és jó eséllyel válasz arra, hogy Szent Pál kifejezetten tiltja férfiaknak a fedett fejjel való imádságot: 1Kor 11,4: Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére.

Szóval a Szentírás szövegét becsületesen használva - tehát nem úgy, hogy a fejünkben eleve eldőlt dolgokat igazoljuk vele utólag - azt kell mondanunk, hogy a turini lepel akár hiteles is lehet.

Köszönöm, nagyon szeretem Reményiket, s ő kicsit kikerült a köztudatból, nem is csoda, túl hosszú volt az őt körülvevő csönd.
Annyira jó, h. Húsvéthétfőre a Mandiner erre a létező világra tudott kaput nyitni mindnyájunknak, s egy kicsit együtt is ünnepelhetünk.
Jó kedvet és jó egészséget kívánok ennek a kicsi közösségnek, s türelmet mindabban, amihez kell.

Válaszok:
ottapont | 2013. április 1. 15:12

Ezekért a kedves és őszinte szavakért cserébe még egy Reményik vers, ugyanis a türelemre valóban nagyon nagy szükség volna mert fogytán van.

Reményik Sándor
Türelem


A költő, a példátlan, régi nagy
Megbélyegzett Téged s megátkozott,
Állatok erényének hirdetett,
Robbanó lelke teljes erejével
Útált és megvetett.
S nem is csillagot-söprő mozdulattal,
(Hisz láthatatlan karja égig ért!)
Csak egy rúgással,
Ahogy oktalan állatot szokás - -
A sutba, messze - elrúgott magától.

Nekem Te mindenem vagy, Türelem:
Szelíden fénylő álló-csillagom,
Rámmosolyogsz és engem mosolyogtatsz.
És Te vagy népemnek is mindene,
Kit minden égi vándor elhagyott.
Mi lenne, ha egy tébolyodott percben
Nekem is égig érne a karom,
S magam egéről és népem egéről
Lesöpörnélek őrült mozdulattal:
Türelem, szelíd álló-csillagom? -
1931 február 15

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés