Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek részére

2017-02-21 09:56:12

Sermer Ádám
Liberálisok.hu
Felvetődik a kérdés, hogy a Magyar Katolikus Egyház vezetője miért érzi úgy, hogy jogában áll korlátot szabnia a művészi, alkotói szabadságnak.

„Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek részére

Tisztelt Érsek Úr!

A napokban értesültem a sajtóból, hogy az Alföldi Róbert által rendezett a Passió XXI. című, profán, zenés passiójáték szabadtéri megrendezésére azért nem kerülhetett sor, mert az Ön nyomására azt végül nem engedélyezte a ferencvárosi önkormányzat. A mű producerének, Rosta Máriának az ötletet a több ezer hívő és nem hívő néző előtt Manchesterben megtartott passiójáték adta. A mű nem mellesleg elnyerte a helyi vallási vezetők tetszését.

Magyarországon – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett  mindenkinek joga van akár a nyilvánosság előtt kifejeznie véleményét művészeti, esztétikai kérdésekben. Ez a jog azonban nem sértheti a művészet alaptörvényben garantált szabadságát. Felvetődik a kérdés, hogy a Magyar Katolikus Egyház vezetője miért érzi úgy, hogy jogában áll korlátot szabnia a művészi, alkotói szabadságnak.

Különösen figyelemreméltó ez annak tekintetében, amit II. János Pál pápa mondott 1991-es látogatásakor a Magyar Tudományos Akadémián. Őszentsége úgy fogalmazott, hogy az Egyház »elismeri és követeli a tudományos kutatás és a művészi alkotás szabadságát és autonómiáját. A történelem arra tanít bennünket, hogy igen káros, ha a szellem tevékenységét megbénítják azzal, hogy az uralkodó ideológia követelményeinek szolgálatába állítják. A kultúrának szüksége van az igazi szabadságra még a vallásos hittel szemben is.«

Kérem, hogy ossza meg velem álláspontját a művészi szabadság kérdésében, valamint ismertesse szerepét a konkrét eset kapcsán.

Mély tisztelettel,

Sermer Ádám

elnök, LiFT – Liberális Fiatalok társasága”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.